Ерминии (Ερμηνεία на грц.) са онези "скрити" книги, които водят зографа (иконописеца, художника), когато изработва икона.
Това е една от тях.

21081117

Въведение

Всеки в България е виждал  икони и има някаква представа за тях.

Е, в този блог  ще се занимаем само с едно- ИКОНАта (от гр. εκών — образ, портрет, изображение, олицетворение). Икона в единствено число. Православната икона като направа и символ. Повече, като художествено (или занаятчийско- изберете сами) изпълнение и символна натовареност, и значително по-малко, като религиозен култ. Нататък ще обясня защо. По никакъв начин няма да се занимавам с иконите (мн.ч. забележи) в компютрите,  семиологията, поп културата, чалгата и всички останали асоциативни направления. И ако Google продължава, в над 90-98 % от резултатите, да открива подобни съответствия, най-накрая ще се оплача на арменския поп. Както може би знаете, арменският поп е в Пловдив. И аз съм от Пловдив, майна.      

Кой съм  аз? Разбира се, това е основен екзистенциален въпрос, но няма да остроумнича на тази тема, макар да ми идва отвътре. Неудържимо! Константин Иречек има едно много точно определение, за хора като мен- доморасъл философ. Прочие..., ще се представя накратко по една много простичка причина, а именно- за да решите дали може да ми се вярва. Проблемът с достоверността на информацията в Internet е направо отчайващ днес. В конкретния случай се надявам, че с помощта на много точни цитати, функцията copy/paste и собствената си откровеност, поне леко да го облекча в този блог.

Казвам се Огнян Драгойков. Роден съм и продължавам да живея в Пловдив. Женен, с една поотраснала дъщеря. В момента съм на някаква средна възраст, но кой знае докога? Самоук зограф. (Да знаете, че самоук зограф е nonsense)  Всеки зограф, а най-вече - самоукият, често разказва легендата как точно е станало просветлението. Хммм... Аз също имам такава история, може да я видите тук (Параклисът наистина съществува и изглежда ето така). Неофициалната версия обаче е съвсем различна. Нея вероятно ще я оформя като бонус– За византизма.

Ако сте си направили труда да стигнете до тук, вероятно вече започвате да разбирате, че се изживявам като пазител на традицията. В контекста на моята посредственост е твърде иронично, но е факт. Изучавам, съхранявам и експериментирам със традиционните зографски технологии, а ако имах и един  талант нямаше сега да  обяснявам кое-как.

Мисля да структурирам изложението в около двадесет беседи, четири-пет извора и известен брой пояснения. Лекциите следват доста точно тематичните планове на ВУЗ по иконография, само защото съответните преподаватели са ги заимствали от по-стари трудове. Изворите разглеждат въпросните основополагащи произведения на български език,  а поясненията са  в духа на съвременността. 

21071118

Тематичен обзор на съдържанието

Исторически преглед:

 

1.Ранно-християнски символи. Корени, развитие, съдържание и смисъл на иконата. Първите известни изображения.

2.Иконата като част от цялостното храмово пространство. Поклонение пред иконите и иконоборство. Канони  - традиции – предание. Някои съвременни аспекти.

 

                Последователност в изработката:

 

3.Основната техника в иконописта- темпера върху дърво. Същност и причини за нейното обуславяне. Основи за икони, изпълнени в традиционна техника.

4.Подготовка на основата. Грундове за икони. Използвани материали и приготвянето им. Нанасяне и шлифоване на грунда. Някои пластични декорации.

5.Рисунката в иконата и нейната специфика. Видове рисунки и начините за пренасянето им върху основата. Мери и пропорции.

6.Позлатата – символно значение. Основни материали и инструменти за позлата. Видове позлата.

7.Технологична последователност и особености на живописното изграждане в иконата. Обратна перспектива. Основни материали. Приготвяне на боите и тяхното полагане. Многослойност на темперната техника.

8.Завършване на иконата. Надписи. Лаково покритие.Видове лакове и материали за тяхното приготвяне. Начини за полагането им.

 

                Агиографски описания:

 

9.Композиция на иконостасът.

10.Образите на Иисус Христос Вседържител.

11.Образите на св. Богородица. Най-често срещаните иконографски типове.

12.Иконите от царския ред на иконостаса. Еднофигурни изображения на Иисус Христос Вседържител, св. Богородица Пътеводителка, св. Йоан Кръстител, покровителя на църквата,  Арх. Михаил и Гавраил. Иконографски и композиционни намерения.

13.Иконите от апостолския ред. Типология и характеристики. Иконите от празничния ред. Господски и Богородични празници. Композиционни особености.

14.Изображения на светци по месеци. Млади и стари образи. Български светци.

15.Житийни икони. Изображенията на светците и техните жития. Многочастни икони.

16.Многофигуралната композиция. Връзката между изобразеното на иконата и мястото й в храма. Приликите и различията между икона и стенопис.

17.Пейзажът в иконописта. Стилизация, условност, символика.

18.Езикът на иконата - символи, знаци, персонификации, жестове.

19.Система за предаване на изображението в иконописта. Обратна перспектива, деформация, източници на светлина, ляво и дясно в иконата.

 

                Извори:

 

20.Технологични ръководства и трактати по живопис.  Ерминии.